Baja Város bemutatása

Földrajzi elhelyezkedés:

A Dél-alföldi régió területe 18.339 km2, mely az ország összterületének 19,7%-a, így egyben az ország legnagyobb kiterjedésű régiója. Az ország legritkább településhálózatával rendelkezik ugyan (254 település), 47 városával az Észak- Alföldet követően a legvárosiasabb régiója az országnak. A demográfiai folyamatok (a népszaporodás, a kor- és képzettség szerinti összetétel) jelentős befolyással bírnak egy adott térség gazdasági teljesítményére, valamint munkaerőpiacára. A Dél-alföldi régió az ország harmadik legnépesebb régiója.

Baja város a magyarországi Duna déli szakasza mentén, a Dél-alföldi régió és Bács-Kiskun megye délnyugati részén helyezkedik el. Közigazgatási területe 177,6 km2, melynek 80%-a a Duna bal partján található. Baja földrajzilag két középtáj határán helyezkedik el, a Duna-menti síkság déli, és a Bácskai-síkvidék északnyugati részén. A választóvonal a város északi területein a Duna-menti síkság a Dunától a Duna-völgyi Főcsatornáig, a déli területeken pedig a Ferenc tápcsatornáig húzódik.
Mindkét tájegység tökéletes síkság, a Balti-tenger szintje felett 100-120 méterrel helyezkedik el.
Térségfejlesztési és közigazgatási szempontból Baja a Bajai kistérség központja.

A Bajai Kistérséget a következő települések alkotják: Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Baja, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Érsekhalma, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Szeremle, Vaskút.

A települések egymáshoz képest az alábbiak szerint helyezkednek el:


Forrás: Kincses-Bácska Turisztikai Katalógus 2009.


A térség szempontjából fontos városokhoz viszonyított távolsága: Szeged 101 km, Kecskemét 108 km, Pécs 88 km, Budapest 161 km.

A Bajai kistérség számos kiváló természeti adottsággal rendelkezik:

  • Európai jelentőségű természeti kincsekkel (pl. Duna, Gemenci Erdő), mely az öko-turizmus és vízisport-turizmus fellendítésére ad lehetőséget, amennyiben ennek megfelelő infrastrukturális alapja és marketingje megvalósul.
  • Országos és regionális vonzerejű turisztikai lehetőségeket kínál a mélységi vízkészlet.
  • Országos jelentőségű Hajós-Bajai Borvidék szőlői ugyancsak jelentős természeti adottságként foghatók fel.
  • A térség éghajlata, talaja és vízrajzi viszonyai kedveznek a gyümölcstermesztésnek.
  • A mezőgazdaság jellegzetes egynyári növényei közül a gabonafélék, a kukorica és az olajos magvak termesztésének lehetősége kiemelkedő.
  • A Duna menti síkság gazdag vízbázisa az öntözéses kultúrák fejlesztésének adhatna nagyobb lehetőséget.
  • A kistelepülésekben jellemző magas munkaerő kapacitás lehetőséget nyújthat kézimunka igényes növények termesztésének (pl: spárga).
  • A halastavak, csatornák hal állománya is bír nagyobb lehetőségekkel. Baja a halászlé fővárosa, ebből adódóan minden évben megrendezésre kerül a több ezer embert ide csalogató Bajai Halászléfőző Népünnepély.
  • Az állattenyésztés és vadgazdálkodás lehetőségei ugyancsak számottevőek.
A város által betöltött funkciók tekintetében meg kell említenünk, hogy kistérségi székhelyként valamennyi jelentősebb városi funkciót ellátja. Így például a térség gazdasági szervezési központjaként Baján koncentrálódik a térség lakosságát és gazdasági szereplőit kiszolgáló pénzügyi szektor és szolgáltatói kör, de a városi és kistérségi közigazgatási feladatkörök (bíróság, ügyészség, munkaügyi központ helyi kirendeltsége stb.) is itt összpontosulnak. Mindezek mellett Baja a térség kulturális és szellemi-közösségi központja, hiszen az Eötvös József Főiskola mellett számos kistérségi jelentőségű oktatási-kulturális intézmény működik itt.

Társadalmi viszonyok-kulturális értékek

A térség számos kultúra találkozási övezete. A terület egymás mellett élő nemzetiségeinek (szerbek, horvátok, németek, cigányok, felvidéki és székely betelepülők, "őslakos" bácskai magyarok, ill. vajdasági menekültek) színes népművészete, tradíciói (bátmonostori népviselet, néptánc, szokások, a szeremlei szövés, fazekasság, stb.) kedvelt a turisták számára.
A kistérség néhány kulturális rendezvénynek is helyet ad, továbbá Baja színházát szívesen látogatják a térség többi településeinek lakói, valamint a turisták is.

Általános infrastrukturális helyzet

Baja fontos közlekedési csomópont, hiszen itt található a Dél-Alföld egyetlen Duna-hídja, amely utat nyit Dunántúl felé. A bajai kikötő a Duna bal partján található. Közvetlen vízi út köti össze a várost az Északi- és a Fekete tengerrel egyaránt. A kiváló vízi, közúti és vasúti megközelítés lehetővé teszi, hogy a kikötő nemcsak a belföldi áruterítésnek, hanem a nemzetközi fuvarozásnak is csomópontja legyen.
Baján kiépült és fenntartott intézményi hálózat megfelelő színvonalú ellátást biztosít a közoktatással, egészségüggyel, szociális ellátással kapcsolatos feladatok területén.Sport

Baján számtalan sportolási lehetőség van. A városnak van két labdarúgóklubja: a Bajai Labdarúgó Sport Egyesület és a Bajaszentistváni Sportkör. 1803 óta jelen van a sportlövészet a város életében. Megyei és országos szinten egyaránt kiemelkedő teljesítményeket érnek el a város sportlövői. Ezen kívül kosárlabda-, röplabda-, vízilabda-, asztalitenisz-, floorball-, sakk-, triatlon-,tenisz- és kajak-kenu-klub is működik a településen. Az úszók és az evezősök is kiváló eredményekkel büszkélkedhetnek.