Ipari park fejlesztése

Célkitűzések:

Stratégiai célok:

Baja Városfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott alapvető cél, melyet középtávon el kívánnak érni, a "vonzó, versenyképes, harmonikusan fejlődő térségi központ" létrehozása. E cél elérésének egyik eszköze a helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, ezen belül is a vállalkozásokat támogató infrastruktúra fejlesztése.

Rövid távú célok:

  • Hazai és nemzetközi vállalkozások számára vonzó gazdasági terület kialakítása;
  • Új vállalkozások térségbe vonzása;
  • Az ipari parkba települt vállalkozások közösségi szellemének erősítése;
  • Magas színvonalú, szakmai szolgáltatások biztosítása, a szolgáltatások számának folyamatos növelése;
  • Kistérségi gazdaságfejlesztő szerep betöltése.


I. Zöldmezős beruházás a "G" területen

Telekalakítás:

A kialakításra kerülő telkek esetében előzetes piacfelmérést végeztünk a várható betelepülők igényeik elemzésével. A magyarországi gyakorlatnak megfelelően hazai kis- és középvállalkozások beintegrálódása várható. Ennek megfelelően 20 darab átlagosan 1 ha-os telek kialakítás mellett döntöttünk. A több kisebb méretű telek összevonásával lehetőség van egy-egy betelepülni szándékozó vállalkozás igényeinek kielégítésére is.

Úthálózat fejlesztése:

Az úthálózat fejlesztését az új telkekhez kapcsolódó várható forgalom és terhelés figyelembevételével meghatározásra. A telkek megközelítése így két irányból biztosított egyrészt K-Ny-i irányból az 55. sz. főút (Szegedi út) felöl, másrészt É-D-i irányból az Ipartelepi út felöl.

II. Szolgáltató ház

Az ingatlan az "F" jelű területen található, a terület K-Ny-i irányú bejáratánál. Az épület jelenleg használaton kívül áll, a felújítás és átalakítás befejeződött, így a következő funkciók betöltésére alkalmas:

  • Porta szolgálat - Az ipari park "F" és "G" területeire történő belépést ellenőrzése, információs pont létesítése.
  • Tárgyaló és oktatóterem biztosítása - A szolgáltató ház területén kialakított tárgyalók és oktatóterem bérbeadása a betelepült vállalkozások számára.
  • Az ipari park működtetéséhez szükséges irodák kialakítása.